Biznes-reja ishlab chiqish


Business_Plan_344Biznes rejalar va Texnik-iqtisodiy asosni (TIA) ishlab chiqish. «Uzconsultservice» QK mutahasislari xalqaro tamoyillar va O’zbekiston hukumati talablariga muvofiq biznes rejalar va investitsiya loyihalarini texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish bo’yicha vaqt sinovidan o’tgan tajribaga egalar.