Tashqi iqtisodiy faoliyat sohasida konsalting


Tashqbusiness-consulting-bnr-1000x390i savdo sohasida konsultatsiyalar.

Tashqi savdo, eksport va import, kapital qurilish, biznesni rivojlantirish va ilgari surishda mijozlarga professional maslahatlar berish va yo’l-yo’riq ko’rsatish.

– Ishonchli xorijiy ishbilarmon s
heriklar toppish ko’maklashish va ularning ishonchliligini tasdiqlash.

– Investitsiya loyihalarini qo’llab-quvvatlash, shu jumladan, zarur meyoriy-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish.

– Chet el kompaniyalariga O’zbekiston bozorida, shu jumladan davlat muassasalarida vakillik qilish;

– Import mollaring sertifikatlashtirishga ko’maklashish.