Tenderlar tashkil etish va o`tkazish


Tender savdolarini tashkil etishtorgi_4444_221_9800

Kompaniya mutaxassislari tender hujjatlarini ishlab chiqishadi, tender savdolarini tashkil etishadi va O’zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligiga muvofiq, shuningdek, Jahon banki tartib qoidariga ko’ra g’olibni tanlash bo’yicha tender savdolarini o’tkazishadi.

Tender savdolarini tashkil etish va o’tkazish bo’yicha kompaniya xizmatlari quyidagilarni  o’z ichiga oladi:

– Tenderni o’tqazish bo’yicha mijozlar va tender ishtirokchilariga tushuntirishlar berish;

– Tender hujjatlarini tayyorlash;

– Ommaviy axborot vositalarida tender savdolari haqida e’lonlar berish (Xalq so’zi gazetasi,  http://tenderweek.uz, http://dgmarket.uz saytlari);

– Potentsial yetkazib beruvchilar va ishlab chiqaruvchilarni qidirish;

– Uzoq va yaqin xorijiy kompaniyalar va tashkilotlarga tenderga taklifnomalar yuborish;

– Tenderlarda qatnashish istagini bildirgan kompaniya va tashkilotlarni tenderning o’tqazish tartib qoidalari bilan tanishtirish;

– Ishtirokchilarni tender hujjatlari bilan ta’minlash;

– Qatnashchilardan tushgan tender hujjatlarini olish va saqlash, ularning maxfiyligini ta’minlash;

– Tender komissiyasi yig’ilishlarini tashkil etish va ularning protokollarini tuzish;

– Tender qatnashchilarini savdolar yakunlari bilan tanishtirish.

 

2013-2016 yillarda «Uzonsultservice» MCHJsi tomonidan o’tkazilgan tender savdolari haqida ma’lumot.

 

Год

Наименование заказчика

Наименование предмета торгов

Примечание

2013

ГУП “Имкон”

Выбор проектировщика

ОАО “Бекабадцемент”

Поставка запасных частей к цементному оборудованию

Андижон Биокимезаводи ОАЖ

Закупка станции рекуперации CO2

ОАО “Куконспирт”

Закупка станции рекуперации CO2

ОАО “Бектемирспирт”

Закупка станции рекуперации CO2

ООО “ASL OYNA”

Закупка оборудования по производству стеклотары

ОАО “Бекабадцемент”

Поставка опорных блоков для модернизации вращающейся печи цеха обжига

ГУП “OZGASHKLITI”

Приобретение спецтехники

ОАО “Бекабадцемент”

Поставка огнеупорных изделий

           2014

УП “Узэлектросеть”

Замена воздушных выключателей на элегазовые

Всемирный Банк

УП “Ташкентская ТЭС”

Замена воздушных выключателей на элегазовые

Всемирный Банк

АО “Farg’onaissiqlikelektrmarkazi”

Замена воздушных выключателей на элегазовые

Всемирный

Банк

АО “Кварц”

Закупка колёсного экскаватора, фронтального погрузчика и бульдозера

ОАКБ “Агробанк”

Поставка серверного оборудования, систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования

IT

ОАКБ “Агробанк”

Поставка компьютерного, офисного и сетевого оборудования

IT

УГТК РУзпоСамаркандскойобласти

Закупка оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования

УП “КаскадТашкентских ГЭС”

Модернизация «Каскад Шахриханских ГЭС (ГЭС ЮФК-1)»

Всемирный Банк

НКЭИС “Узбекинвест”

Разработка КИИС в сфере страхования

IT

2015

АО “Узметкомбинат”

Внедрение КИИС

IT

ГУП “Имкон”

Разработка ПТЭО проекта

АК “Уздонмахсулот”

Внедрение КИИС, включая поставку системы ВКС

IT

АО “Кварц”

Замена центробежного воздушного компрессора

Всемирный Банк

АК “ ХалкБанк“

Модернизация системы хранения данных

IT

2016

Республиканский дорожный фонд при Министерстве финансов РУз

Разработка и внедрение КИИС

IT

АК “ ХалкБанк“

Расширение и модернизация программно-аппаратного комплекса

IT

АК “ ХалкБанк“

Закупка персональных компьютеров

IT

Банк «Асака»

Поставка комплекса коммутационногооборудования для модернизации корпоративной сети

IT

УГТК РУз по г.Ташкенту

Приобретение мебели для служебных домов

АК «Узнефтегаздобыча»

Закупка оборудования комплекса утилизации тепла для выработки электроэнергии

Всемирный Банк